Op deze dag mogen we bij een paar buurtgenoten komen kijken in hun tuin. De opengestelde tuinen zijn klein en heel groen. Je kunt inspiratie opdoen voor wat betreft architectuur, wateropvang, hergebruik materialen, hoogteverschillen in de tuin, bomen (ja, ook in kleine tuinen!), vijvers en exotische planten. Tot slot fietsen we langs de borders die door bewoners van de Koninginnelaan worden onderhouden.