Deze website wijst je de weg naar allerlei informatie over klimaatadaptatie in onze Gemeente. Met bijv. de ‘Bomenmonitor’, de ‘Hittestresskaart’, met tips voor actuele acties en subsidies.

https://groningenklimaatbestendig.nl/