Vanaf 1 maart 2022 gaat de subsidiepot voor groen-maatregelen weer van start

Groene daken, geveltuinen, opritten, regenwateropvang, boomaanplant: vanaf 1 maart is er één overzichtelijke subsidiepot voor maatregelen tegen wateroverlast en hittestress, in het kader van klimaatadaptatie. Kijk voor meer informatie: http://bit.ly/3Kn5d0d